CSKH : dkt@gmail.com

Chính sách

Điều khoản & khiếu nại
#

Điều khoản & khiếu nại

Giúp khách hàng hiểu được quyền và trách nhiệm khi tham gia đặt hàng

Chính sách kiểm hàng
#

Chính sách kiểm hàng

Đảm bảo số lượng hàng về chuẩn xác và đúng yêu cầu với những gì khách hàng đặt

Chính sách đổi trả hàng hóa
#

Chính sách đổi trả hàng hóa

Giảm thiểu và khắc phục những rủi ro khi hàng về không đúng như yêu cầu.